Ozcan Hukuk Bürosu

ozcanhukuk.com

Phone

+90 216 532 00 25

  •   Kanun No. 5838 Kabul Tarihi: 18/2/2009 MADDE 18 ? 19/3/1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. ?GEÇİCİ MADDE 2 ? 31/12/2009 tarihine kadar, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.?