Ozcan Hukuk Bürosu

ozcanhukuk.com

Phone

+90 216 532 00 25

Hukuk Büromuz, özellikle kurumsallaşmakta olan şirketlerin hukuki alt yapısına yönelik danışmanlık  hizmetleri vermektedir.

Müvekkillerimizin daha az hukuki sorunla karşılaşmasını sağlamak ve hukuki sorunlarına en uygun çözümler sunmak, şeklinde özetleyebileceğimiz hizmet anlayışımızın amacı, potansiyel hukuki problemlere erken müdahale ederek zaman ve nakit tasarrufu sağlamaktır.

Üstlendiğimiz işleri, mesleğimizin sınırları içinde, aşkla, şevkle, hırsla ve  ölçülebilir gerçek fayda elde etmeye yönelik yapıyoruz. Her an ulaşılabilir olmak, en doğru çözümü sunmak ve hizmeti geciktirmemek, en çok önem verdiğimiz prensiplerimiz.

Özellikle aşağıdaki alanlarda, gerek hukuki danışmanlık gerekse yargılama safhalarında oluşmuş ciddi birikimlerimizle çalışmalarımız devam etmektedir.

  • SÖZLEŞMELER HUKUKU (Hazırlık, kontrol, uygulama ve yargılama aşamaları)
  • TİCARET HUKUKU
  • ŞİRKETLERİN HUKUKİ OLARAK YENİDEN YAPILANMASI.
  • SAĞLIK HUKUKU
  • İŞ HUKUKU
  • FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU