Ozcan Hukuk Bürosu

ozcanhukuk.com

Phone

+90 216 532 00 25

  • Özel Sağlık Kuruluşlarının reklam yasağı sektörün malumudur. Milyonlarca dolar yatırım yaparak bina yapan , bir o kadar para harcayarak tıbbi cihazlar alan, onlarca- yüzlerce personel çalıştırarak istihdama katkıda bulunan özel sağlık kuruluşları, maalesef ?özel? olmalarına karşın aslında tam bir kamu kurumu mevzuatı gibi düzenlenmiş, yasaklar ve cezalarla dolu hükümlerle idare edilmeye çalışılmaktadır. Verilen sağlık hizmetinin […]

  • Özel sektörün çalıştırdığı özürlülerin SSK primleri, Hazinece karşılanacak. Asıl işveren ile alt işveren (taşeron şirket) arasında kurulan ilişkinin yazılı yapılması şartı getirildi. Buna göre, iş alan alt işveren, kendi iş yerinin tescili için asıl işverenden aldığı yazılı işverenlik sözleşmesini, gerekli belgelerle, çalışma bölge müdürlüklerine bildirecek. Bölge müdürlüğünce tescili yapılan bu iş yerine ait belgeler, gerektiğinde […]

  • Anayasa Mahkemesi Mal Beyanında Bulunmama Suçu Kararını Yayınladı 16 Nisan 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26849   ANAYASA MAHKEMESİ KARARI   Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:   Esas Sayısı : 2006/71   Karar Sayısı : 2008/69   Karar Günü : 28.2.2008   İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR :   1- İstanbul 10. İcra Ceza Mahkemesi Esas Sayısı: 2006/71 […]