Ozcan Hukuk Bürosu

ozcanhukuk.com

Phone

+90 216 532 00 25

  • Bugünlerde basında sıklıkla duyduğumuz işten çıkarılma haberleri ister istemez diğer çalışanları da tedirginliğe sevk ediyor. Bazı işverenler gerçekten ekonomik kriz nedeniyle işten işçi çıkarırken bazıları ekonomik krizi bahane ediyor. Bu durumda olan çalışanların bir takım hakları mevcut. Şayet işten çıkarılma, işçiden kaynaklaNan bir gerekçeye dayanmıyor ve işveren gerekçe bildirmeden iş sözleşmesini feshediyorsa, çalışanın bu durum […]

  • Özel Sağlık Kuruluşlarının faaliyetlerini düzenleyen temel üç yönetmelik bulunmaktadır. Özel Sağlık Kuruluşları açılmaları ve faaliyetleri esnasında bu yönetmeliklere tabidirler. Bunlar; (1) Özel Hastaneler Yönetmeliği (2) Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik (3) Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikleridir. Bu yönetmeliklerin temel gayesi Özel Sağlık Kuruluşlarının kuruluş […]

  • TABABET VE ŞUABATI SAN?ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 1219 Resmi Gazete Tarih: 14.4.1928; Sayı: 863 Madde 24 – İcrayı sanat eden tabipler hasta kabul ettikleri mahal ile muayene saatlerini ve ihtisaslarını bildiren ilanlar tertibine mezun olup diğer suretlerle ilan, reklam ve saire yapmaları memnudur. TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6023 Resmi […]