Bugünlerde basında sıklıkla duyduğumuz işten çıkarılma haberleri ister istemez diğer çalışanları da tedirginliğe sevk ediyor.

Bazı işverenler gerçekten ekonomik kriz nedeniyle işten işçi çıkarırken bazıları ekonomik krizi bahane ediyor.

Bu durumda olan çalışanların bir takım hakları mevcut. Şayet işten çıkarılma, işçiden kaynaklaNan bir gerekçeye dayanmıyor ve işveren gerekçe bildirmeden iş sözleşmesini feshediyorsa, çalışanın bu durum karşısında dava açma hakkı vardır.

Geçerli bir nedene dayanmayan işten çıkarmaya karşı hukuki koruma 4857 sayılı yasanın 18. maddesinde düzenlenmiştir.

FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI
Madde 18 – Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

Çalışanlar böyle bir durumla karşılaştıklarında kötüniyetli işverene karşı haklarını dava yoluyla aramalıdırlar.