Ozcan Hukuk Bürosu

ozcanhukuk.com

Phone

+90 216 532 00 25

  • Ücret pusulası verilmesi 4857 Sayılı Kanunun 37. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre işçiye işçiye ücret hesabını gösteren imzalı bir pusula verilmesi, emredici bir hüküm olup zorunlu ve kamu düzenindendir. Madde 37 – İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır. Bu pusulada ödemenin günü […]