Ozcan Hukuk Bürosu

ozcanhukuk.com

Phone

+90 216 532 00 25

AVUKATLIK MESLEĞİ HAKKINDA

 • – Bir kimsenin avukatlığını kabul etmeden önce davasını aldığı kişiyi (müvekkilini) dinler, yararlı olabileceğine inanırsa davayı kabul eder,
  – Dava konusu ile ilgili yasaları, yüksek mahkemelerin kararlarını inceler,
  – Dava ile ilgili geniş araştırma ve inceleme yapar,
  – Mahkemelerde çeşitli davalar açar veya müvekkili aleyhine açılan davaya katılır,
  – Dava ile ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletir ve sorular sorar,
  – Kararın müvekkili lehine sonuçlanmasını sağlamak için savunma metnini hazırlar ve savunma amacıyla konuşma yapar,
  – İcra takipleri yapar,
  – Yeni çıkan yayın ve kanunları takip eder ve yorumlar.

 • – Temel eğitimin süresi 4 yıldır. Ön eğitim tamamlandıktan sonra 1 yıllık staj dönemi vardır. Eğitim süresince; Medeni Hukuk, Anayasa Hukuku, İktisat, Borçlar Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Ceza Hukuku, Mali Hukuk, Türk Hukuk Tarihi, Sosyoloji, Ticaret Hukuku, Hukuk Metodolojisi, Umumi Hukuk Tarihi, Avrupa Hukuku, Çevre Korunması Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Adli Tıp, Devletler Özel Hukuku, Askeri Ceza Hukuku gibi dersler alırlar.
  – Staj süresince stajyer avukatlara yönelik çeşitli seminer ve ödevler verilmektedir. Staj sonunda, Baro Yönetim Kurulunca sözlü sınav yapılır, başarılı olanlara ?Avukatlık? belgesi verilir.

Av.Muzaffer ÖZCAN

EĞİTİM
-İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans)

DENEYİM
Serbest Avukat (2003-? )
Yönetici (1991?2003)

Uzun yıllar yurt içinde ve dışında çeşitli konularda faaliyet gösteren şirketlerde yöneticilik yaptı. Serbest avukatlığa başladıktan sonra hukuk kurallarının pratik ticari alana ve iş hayatına uygulanması konusunda özellikle yöneticileri hedef alan çalışmalarını devam ettirmekte, gerek yazdığı makaleler, gerekse Özcan Hukuk Bürosu olarak çalışma arkadaşlarıyla birlikte verdiği danışmanlık hizmetleriyle şirketlerin hukuki açıdan kurumsallaşmasına katkı sağlamaya çalışmaktadır.

Son Gönderiler