Ozcan Hukuk Bürosu

ozcanhukuk.com

Phone

+90 216 532 00 25

  • Stj. Av. Ayşenur Tuna Covid-19 virüsünün yayılması ve tüm dünya üzerinde etkili olmaya başlaması üzerine, bu salgın hastalık Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilmiş, hastalığın yayılımını durdurabilmek adına birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Ülkemizde de ilk vakanın görüldüğü 10.03.2020 tarihinden itibaren hastalığın daha çok kişiye bulaşmasını önlemek için idari ve ekonomik tedbirler […]

  • Avukatlık yaşamım boyunca müvekkilim işverenlere anlatmakta en güçlük çektiğim konuların başında iş davaları geldi ve iş davaları işverenler tarafından kaybedilirken kendilerine bunun gerekçelerini açıklamakta güçlük çekmem beni bu yazıyı yazmaya sevk etti. Sizlerinde mutlaka çok tanıdık gelen bu konulara ekleyecekleri vardır. Bir işveren aşağıdaki gerekçelerle iş davalarını kaybeder: ÜCRET İLE İLGİLİ OLAN KONULAR Çalışanınızın gerçek […]

  • MOBBİNG KAVRAMI HAKKINDA Tanım: Latince kökenli bir sözcük olan ?mobbing?; psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamlarına gelir. İlk olarak bu terim 1960?larda, Biyoloji uzmanı Kondrad Lorenz?in hayvanlar üzerindeki gözlemleri sonucu kullandığı söylenmektedir. İş hayatında ise mobbing kavramı ilk olarak 1980?lerde Heinz Leymann tarafından kullanılmış ve mobbing ?bir veya birkaç kişi […]

  • 6098 Sayılı (Yeni) Türk Borçlar Kanunu?nun yürürlük zamanı geldi çattı. (Madde 648-Bu Kanun 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girer) Değişen Borçlar Kanunu ile birlikte hukuk sistemimize yeni bir çok müessese girdiği gibi, bilinen hukuki kavramlarda da değişikler oldu. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz İş Hukuku?ndaki İbra(name) kavramıdır. Şirket çalışanlarına işten ayrılmaları esnasında ibraname imzalatan İnsan […]

  • Başbakanlık, kamuoyunda sıkça tartışılan Mobbing konusunda bir Genelge yayınladı. ?İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi? konulu Genelge, 19 Mart 2011 tarih ve 27879 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu Genelge oldukça geniş kapsamlı ve hem kamu kurum ve kuruluşlarında hem de özel sektör işyerlerinde gerçekleşen psikolojik tacizin engellenmesini hedefliyor. Aslında konu Kanunun çeşitli maddelerinde […]

  • Yaz mevsimin gelmesiyle beraber birçok kuruluşta yıllık ücretli izin kaosu başlar. Bu karmaşanın, işçi ve işveren açısından farklı tezahürleri vardır. İşveren, hangi işçisini, ne kadar süreyle, ne zaman izne çıkaracağını düşünürken, işçi bir an önce yıllık izne çıkarak, yıl boyunca yaşadığı stresten ve yorgunluktan arınmak gayesindedir. Peki, bu kaostan kurtulmak gerçekten zor mudur? Aşağıda yer […]

  • İZİNSİZ ve MAZERETSİZ BİR GÜN İŞE GELMEMENİN HAFTA SONU TATİLİ ve ÜCRETİNE ETKİSİ Av. Zekeriya Yılmaz- ÖZCAN HUKUK BÜROSU Anayasa?nın 50/III-IV maddesindeki ?Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir? hükmü gereği, çalışanların hafta tatillerine ilişkin düzenleme 4857 sayılı İş Kanunu?nun 46. maddesinde yapılmıştır: Madde 46 – Bu […]

  • Ücret pusulası verilmesi 4857 Sayılı Kanunun 37. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre işçiye işçiye ücret hesabını gösteren imzalı bir pusula verilmesi, emredici bir hüküm olup zorunlu ve kamu düzenindendir. Madde 37 – İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır. Bu pusulada ödemenin günü […]

  • Bugünlerde basında sıklıkla duyduğumuz işten çıkarılma haberleri ister istemez diğer çalışanları da tedirginliğe sevk ediyor. Bazı işverenler gerçekten ekonomik kriz nedeniyle işten işçi çıkarırken bazıları ekonomik krizi bahane ediyor. Bu durumda olan çalışanların bir takım hakları mevcut. Şayet işten çıkarılma, işçiden kaynaklaNan bir gerekçeye dayanmıyor ve işveren gerekçe bildirmeden iş sözleşmesini feshediyorsa, çalışanın bu durum […]

  • Cezai Şart, borçlunun borcu hiç veya gereği gibi ifa etmemesi halinde önceden kararlaştırılmış bir edada bulunmayı alacaklıya karşı taahhüt etmesidir. Sözleşme serbest isi gereği taraflar sözleşmelere genel olarak istedikleri gibi cezai şart koyabilmektedirler. Ancak iş hukukunda durum son derece farklıdır. İş sözleşmelerinde, iş hukuku mevzuatında cezai şart konusunun düzenlenmemesi ve çalışanın işveren karşısından zayıf durumda […]

1 2