Başbakanlık, kamuoyunda sıkça tartışılan Mobbing konusunda bir Genelge yayınladı. ?İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi? konulu Genelge, 19 Mart 2011 tarih ve 27879 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu Genelge oldukça geniş kapsamlı ve hem kamu kurum ve kuruluşlarında hem de özel sektör işyerlerinde gerçekleşen psikolojik tacizin engellenmesini hedefliyor. Aslında konu Kanunun çeşitli maddelerinde düzenlenmekle birlikte ilk defa mobbing ifadesi kullanılmış ve konuya resmi olarak dikkat çekilmiştir.

 

GENELGE 2011/2

Başbakanlıktan:
Konu : İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işyerlerinde gerçekleşen psikolojik taciz, çalışanların itibarını ve onurunu zedelemekte, verimliliğini azaltmakta ve sağlığını kaybetmesine neden olarak çalışma hayatını olumsuz etkilemektedir.

Kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik tacizin önlenmesi gerek iş sağlığı ve güvenliği gerekse çalışma barışının geliştirilmesi açısından çok önemlidir.

Bu doğrultuda, çalışanların psikolojik tacizden korunması amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

  1. İşyerinde psikolojik tacizle mücadele öncelikle işverenin sorumluluğunda olup işverenler çalışanların tacize maruz kalmamaları için gerekli bütün önlemleri alacaktır.
  2. Bütün çalışanlar psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek her türlü eylem ve davranışlardan uzak duracaklardır.
  3. Toplu iş sözleşmelerine işyerinde psikolojik taciz vakalarının yaşanmaması için önleyici nitelikte hükümler konulmasına özen gösterilecektir.
  4. Psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi, ALO 170 üzerinden psikologlar vasıtasıyla çalışanlara yardım ve destek sağlanacaktır.
  5. Çalışanların uğradığı psikolojik taciz olaylarını izlemek, değerlendirmek ve önleyici politikalar üretmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Devlet Personel Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tarafların katılımıyla ?Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu? kurulacaktır.
  6. Denetim elemanları, psikolojik taciz şikâyetlerini titizlikle inceleyip en kısa sürede sonuçlandıracaktır.
  7. Psikolojik taciz iddialarıyla ilgili yürütülen iş ve işlemlerde kişilerin özel yaşamlarının korunmasına azami özen gösterilecektir.
  8. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve sosyal taraflar, işyerlerinde psikolojik tacize yönelik farkındalık yaratmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile seminerler düzenleyeceklerdir.

GENELGEDEN ÇIKAN SONUÇLAR:

 

Başbakanlığın bu genelgesinden sonra Çalışma Müfettişleri artık kendilerine ulaşan çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik taciz şikayetlerini de inceleyebilecekleridir.

 

Çalışma Müfettişlerinin hazırladıkları raporlar, işçi tarafından açılan davalarda işçi lehine kuvvetli delil olmaktadır.Böyle bir durumla karşı karşıya kalınmaması için işverenlerin çalışanların tacize maruz kalmamaları için gerekli bütün önlemleri almaları gerekmektedir.

 

Aynı şekilde çalışanlar da psikolojik taciz uyguladıkları iddiası ile dava ile karşı karşıya kalabilirler. Özellikle yöneticilerin hem kendileri hem de diğer çalışanlar açısından daha dikkatli davranmaları uygun olacaktır.