Ozcan Hukuk Bürosu

ozcanhukuk.com

Phone

+90 216 532 00 25

  • Bu yazıda, şirketinizin kurumsal yapısına katkıda bulunacağını düşündüğümüz hukuki bilgileri bulacaksınız. Ülkemizde birçok işverenimiz, kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerini bilmedikleri veya yerine getirmedikleri için zaman zaman idari para cezaları veya işçiler tarafından açılmış davalarla karşı karşıya kalabilmektedir. Oysa önceden alınacak bazı tedbirler ve yapılacak düzenlemelerle hem kurumsal yapı güçlendirilebilecek, hem de ilerisi için potansiyel kayıpların önüne geçilebilecektir. […]

  • İşveren ve işçi ilişkileri söz konusu olduğunda kaçınılmaz olarak akla gelen ilk hususlardan biri de iş sözleşmesinin feshi olmaktadır. Taraflardan biri iş sözleşmesini feshetmek istediğinde bir takım gerekçelere dayanarak bunu yapar. Bu şekilde özellikle işveren dayandığı gerekçeyi haklı göstererek bazı yükümlülüklerden kurtulmayı amaç edinir. Bu yazımızda özellikle işveren bakımından iş akdinin haklı veya geçerli nedenle feshine değinerek uygulamada önemli […]

  • Bu yazı İnsan Kaynakları çalışanlarına verilen İş Sözleşmeleri konulu  seminerinin son bölümünün kısaltılmış halidir. İK çalışanları olarak görev tanımınızı netleştirin. Şirketlerde Hukuk Birimi ile  İnsan Kaynakları Birimi arasında görev tanımları net olmazsa çeşitli sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu da şirketin davaları kaybına yol açabilmektedir. İşçi özlük dosyalarının düzenli ve eksiksiz tutulması, delil toplama safhasında çok önem arz […]