Bu yazı İnsan Kaynakları çalışanlarına verilen İş Sözleşmeleri konulu  seminerinin son bölümünün kısaltılmış halidir.

 • İK çalışanları olarak görev tanımınızı netleştirin. Şirketlerde Hukuk Birimi ile  İnsan Kaynakları Birimi arasında görev tanımları net olmazsa çeşitli sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu da şirketin davaları kaybına yol açabilmektedir.

 • İşçi özlük dosyalarının düzenli ve eksiksiz tutulması, delil toplama safhasında çok önem arz etmektedir. Mahkemelerde ilk delil özlük dosyasıdır. Eksikliği aleyhe sonuç doğurur.

 • Senelik izin ve diğer izin türlerinde defter, cetvel vs. ne varsa düzgün ve doğru tarzda hazırlanmalıdır. Usulüne uygun tutulursa lehe delildir.

 • Kıdem, İhbar, Yıllık izin , brüt-net ücret, tazminat hesaplarının İK uzmanlarınca da yapılması ya da kontrolü yerinde bir davranıştır. Uzman olmayan hukukçu ve Muhasebeciler eksik ?fazla hesaplama yapabilmektedirler.

 • İş Hukukunda işvereni ve işçiyi ilgilendiren süreler genelde hak düşürücüdür. Bu sürelerin işveren adına takibi en başta İK biriminin görevidir. (6 gün, 10 gün, bir ay, iki haftalık süreler)

 • İş hukuku uygulamalarına dair mevzuatın yakından takip edilmesi İK uzmanın kariyer hedefinde önemli rol oynar.

 • Çalışanların performans değerlendirmesi tarafınızdan yapılıyorsa bu konuda mahkemelerin aradığı bir takım noktalar vardır. Şirket avukatınızdan bunları öğreniniz.

 • İş sözleşmelerini siz hazırlıyorsanız iş sözleşmelerin hazırlanması başlıklı makalemizi okuyunuz.

 • Sözleşme fesih ihbarı hazırlanırken yazılan sebeplerden geri dönüşün olmadığının unutulmaması gerekir.

 • Davaya konu olmuş işçi veya olay hakkında Hukuk Departmanı ya da Avukatın bilgisi dışında işlem yapılmaması, evrak verilmemesi uygun olacaktır.

 • İbraname alınırken İK, muhasebe ve hukuk servisi ortaklaşa işlem yürütmelidir.

 • İşverenin dayatmalarına karşı en kuvvetli sığınak hukuk ve emsal kararlardır.

 • Tutanak, Tanık, İşyeri Kayıtları iş davalarının olmazsa olmazlarıdır. Her olayda aklımıza ilk gelecek şey bunlar var mı? ve eksiksiz mi? sorusu olmalıdır. Eğer cevabınız hayır ya da bunların içeriği aleyhinize ise davanın seyri hemen hemen belli olmuştur.

 • Bir iş davasını dışardan bir hukuk bürosu aracılığı ile takip ediyorsanız, dosyanın bir örneğinin eksiksiz sizin kayıtlarınızda olmasını temin edin.

 • Kaybedilecek bir davada bile en az zararla kurtulmanın bir yolu mutlaka vardır.

 • En kötü anlaşma en iyi mahkeme kararından bile daha iyidir. Bu nedenle çalışanla anlaşarak ayrılmak yolu ciddi olarak düşünülmelidir.