Avukatlık yaşamım boyunca müvekkilim işverenlere anlatmakta en güçlük çektiğim konuların başında iş davaları geldi ve iş davaları işverenler tarafından kaybedilirken kendilerine bunun gerekçelerini açıklamakta güçlük çekmem beni bu yazıyı yazmaya sevk etti. Sizlerinde mutlaka çok tanıdık gelen bu konulara ekleyecekleri vardır.

Bir işveren aşağıdaki gerekçelerle iş davalarını kaybeder:

ÜCRET İLE İLGİLİ OLAN KONULAR

 1. Çalışanınızın gerçek maaşı ile resmi maaşı arasında fark var ise davayı kaybedersiniz.
 2. Fazla mesai yaptırıp bunun karşılığı olan ücreti ödemezseniz davayı kaybedersiniz.
 3. Yıllık izin, hafta tatili, milli-dini bayram ve benzeri izin ücretlerini ödemezseniz davayı kaybedersiniz.
 4. İşçinin ücretlerini zamanında ödemezseniz, sözleşmeyi fesheden işçiye karşı davayı kaybedersiniz.
 5. İşçinin ücretinde indirime giderseniz davayı kaybedersiniz.
 6. Çalışanlarınıza ücretlerini banka yoluyla ödemez ya da yaptığını  ödeme karşılığında detaylı bordro verip bunları imzalatmazsanız, açılacak ücret davalarını kaybedersiniz.

FESİH ŞEKLİYLE İLGİLİ KONULAR

Aşağıdaki saydığımız nedenlerle yapmış olduğunuz fesihi haksız gören mahkeme tarafından aleyhinize hüküm verilir yani davayı kaybedersiniz.

 1. İşçinin sözleşmesini kanunda belirtilen gerekçelerin dışında bir nedenle feshederseniz,
 2. Fesih ihbarını işçiye kanunla belirlenen şekle uygun yapmazsanız,
 3. Kanunda belirtilen gerekli olan hallerde işçinin savunmasını almadan sözleşmeyi feshederseniz,
 4. İşçi özlük dosyasını, bir işçiyle ilgili tutulması gereken tüm belgeleri düzgün tutup istenildiği zaman bunları mahkemeye vermezseniz,
 5. İş kazasını zamanında gerekli yerlere bildirmez ve kendi yöntemleriniz ile çözmeye çalışırsanız,
 6. İşini düzgün yapan işçiye işiyle ilgili olmayan konularda sorumluluk yükler ve bu konularla ilgili nedenlerle sözleşmesini feshederseniz,
 7. Gerçekten sözleşmeyi feshetme konusunda haklı bir nedeniniz olsa bile kanunda ön görülen sürelerde  sözleşmeyi feshetmezseniz.
 8. İşçiyle işveren arasında yaşanan basit bir anlaşmazlığı insan kaynakları teknikleriyle çözmek yerine kızgınlıkla büyüterek çalışanınıza ?Dava açsın hakkını öyle alsın? derseniz,
 9. Dava aşamasında sözleşmeyi feshettiğiniz çalışanınız aleyhine tanıklık yapması için diğer çalışanlarınızı yönlendirirseniz, muhtemelen bu çalışanlarınız çelişkili beyanlarda bulunacaklardır. Bu davayı kaybedersiniz. En iyisi hiç müdahale etmeyin herkes bildiği doğruları söylesin.