Ozcan Hukuk Bürosu

ozcanhukuk.com

Phone

+90 216 532 00 25

  • Av. ÖZLEM YILDIZ Hukuki uyuşmazlıkların yansıması davalarda taraf sıfatları davacı ve davalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Davaya taraf olmayan kişi de üçüncü kişi olarak adlandırılır. Davanın akıbetinden etkilenecek ve haklarını kullanması elzem olan üçüncü kişilerde davaya asli müdahil ve feri müdahil olabilir. Üçüncü bu kişilerin kendi istekleri ile müdahil olabildikleri gibi davaya ihbar müessesi ile davet […]

  • Av. Özlem YILDIZ Aralık 2019 ayı itibariyle Çin’in Wuhan şehrinden başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 un pek çok alanda değişik yansımaları olmuştur. Covid-19 toplumu yeni bir arayışa itmiş ve rutinin dışına çıkılarak iş, eğitim ve sağlık sektöründe sorunları beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda yeni düzen arayışında elde edilen kişisel veriler de tartışılmaya başlanmıştır. İşçi […]

  • Av. ÖZLEM YILDIZ 2020 yılbaşı itibariyle ülkemizde ve dünyada Covid-19 salgın hastalığı ile yaşanılan bu panikte, hastalığın insanların yaşamlarını tehdit etmesinin yanı sıra sağlık sisteminin yoğunluğu kaldıramayıp çökmesi endişesi yatmaktadır. Hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması, kişiler arası enfekte olunmasının önüne geçilmesi ve sosyal mesafenin uygulanması adına sağlık sektöründe sanal tedavilerle sağlık hizmetlerinin genişletilmesine ve dijital bir dönüşüme […]

  • Stj. Av. Ayşenur Tuna Covid-19 virüsünün yayılması ve tüm dünya üzerinde etkili olmaya başlaması üzerine, bu salgın hastalık Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilmiş, hastalığın yayılımını durdurabilmek adına birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Ülkemizde de ilk vakanın görüldüğü 10.03.2020 tarihinden itibaren hastalığın daha çok kişiye bulaşmasını önlemek için idari ve ekonomik tedbirler […]

  •   Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması tartışmasız olarak bir insan hakkı olarak değerlendirilmektedir. Ulusal ve uluslararası alanda kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması ve imhası alanında gerekli düzenlemeler kapsamında ülkemizde Avrupa Birliği uyum sürecinde bu alanda önemli bir adım atarak 07.04.2016 tarihi ile Resmi Gazete de Kişisel Verileri Koruma Kanunu yayınlanmıştır.[1] Kişisel Verileri Koruma Kurumu kişisel verilerle […]

  • KİŞİSEL VERİ KAVRAMI Kişisel veri, genel olarak belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek veya tüzel kişilere ilişkin bilgilerin tamamı olarak nitelendirilmiştir. Gerçek kişi ?Özellikle bir kimlik numarası referans alınarak doğrudan ya da dolaylı olarak belirlenebilen ya da fiziksel, psikolojik, akli, ekonomik,  kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir veya birden çok faktörle tanımlanabilen kişidir.?(1) TARİHİ GELİŞİMİ Tarihi […]

  • Var olan bir hukuki ilişkinin (Sözleşme) ortadan kaldırılması anlamına gelen ikâle; taraflar arasında yapılmış olan bir sözleşmenin karşılıklı anlaşarak ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. İşçi ile işveren arasında kurulmuş olan hizmet sözleşmesini taraflar aynı şekilde anlaşarak sona erdirilebilir. Bu durumda işçi istifa ederek işten ayrılmamış, işveren de çalışanın iş akdini tek taraflı feshetmemiş olacağı için istifa […]

  • Avukatlık yaşamım boyunca müvekkilim işverenlere anlatmakta en güçlük çektiğim konuların başında iş davaları geldi ve iş davaları işverenler tarafından kaybedilirken kendilerine bunun gerekçelerini açıklamakta güçlük çekmem beni bu yazıyı yazmaya sevk etti. Sizlerinde mutlaka çok tanıdık gelen bu konulara ekleyecekleri vardır. Bir işveren aşağıdaki gerekçelerle iş davalarını kaybeder: ÜCRET İLE İLGİLİ OLAN KONULAR Çalışanınızın gerçek […]

  • ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 23/10/2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlandı. ANCAK KANUN 1/5/2015 tarihinde yürürlüğe girecek. Kanunla birlikte yeni olarak şu düzenlemeler geldi: 1- Kanun ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları düzenliyor. 2- Kanunda elektronik ticaret […]

  • MOBBİNG KAVRAMI HAKKINDA Tanım: Latince kökenli bir sözcük olan ?mobbing?; psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamlarına gelir. İlk olarak bu terim 1960?larda, Biyoloji uzmanı Kondrad Lorenz?in hayvanlar üzerindeki gözlemleri sonucu kullandığı söylenmektedir. İş hayatında ise mobbing kavramı ilk olarak 1980?lerde Heinz Leymann tarafından kullanılmış ve mobbing ?bir veya birkaç kişi […]

1 2 3 6