Ozcan Hukuk Bürosu

ozcanhukuk.com

Phone

+90 216 532 00 25

  • Özel sektörün çalıştırdığı özürlülerin SSK primleri, Hazinece karşılanacak. Asıl işveren ile alt işveren (taşeron şirket) arasında kurulan ilişkinin yazılı yapılması şartı getirildi. Buna göre, iş alan alt işveren, kendi iş yerinin tescili için asıl işverenden aldığı yazılı işverenlik sözleşmesini, gerekli belgelerle, çalışma bölge müdürlüklerine bildirecek. Bölge müdürlüğünce tescili yapılan bu iş yerine ait belgeler, gerektiğinde […]

  • Anayasa Mahkemesi Mal Beyanında Bulunmama Suçu Kararını Yayınladı 16 Nisan 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26849   ANAYASA MAHKEMESİ KARARI   Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:   Esas Sayısı : 2006/71   Karar Sayısı : 2008/69   Karar Günü : 28.2.2008   İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR :   1- İstanbul 10. İcra Ceza Mahkemesi Esas Sayısı: 2006/71 […]

  • Av. Esma AKTEN-ÖZCAN HUKUK BÜROSU Reklam anlayışı; insanlar arasında değiş tokuşun yani şimdiki genel tanımıyla alışverişin başlamasıyla doğmuş ve değişen şartlara ve oluşan ekonomik, sosyal ve kültürel olgulara karşı duramamış sürekli yenilenmiş ve gelişerek hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Dünyanın ilk reklam filmi ?Admiral Sigaraları? isimli eserdir. Ancak ne ilginçtir ki; ilk reklam filmi […]

  • Değerli eser sahipleri, Yoğun bir çaba ve fikir çalışmasının ürünü olarak meydana getirdiğiniz eseriniz hakkında bilmeniz gereken bir takım hukuki konular mevcuttur. Yazının devamında bunları bulacaksınız. Her ne kadar Hukukun ağır dilinden uzak ifadelerle bu yazıyı oluşturmaya gayret etmiş isek de bunda başarılı olamamamız ihtimaline karşı size kısa bir özet vermeyi uygun görüyoruz. Eser sahibi […]

  • Bu yazıda, şirketinizin kurumsal yapısına katkıda bulunacağını düşündüğümüz hukuki bilgileri bulacaksınız. Ülkemizde birçok işverenimiz, kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerini bilmedikleri veya yerine getirmedikleri için zaman zaman idari para cezaları veya işçiler tarafından açılmış davalarla karşı karşıya kalabilmektedir. Oysa önceden alınacak bazı tedbirler ve yapılacak düzenlemelerle hem kurumsal yapı güçlendirilebilecek, hem de ilerisi için potansiyel kayıpların önüne geçilebilecektir. […]

  • İşveren ve işçi ilişkileri söz konusu olduğunda kaçınılmaz olarak akla gelen ilk hususlardan biri de iş sözleşmesinin feshi olmaktadır. Taraflardan biri iş sözleşmesini feshetmek istediğinde bir takım gerekçelere dayanarak bunu yapar. Bu şekilde özellikle işveren dayandığı gerekçeyi haklı göstererek bazı yükümlülüklerden kurtulmayı amaç edinir. Bu yazımızda özellikle işveren bakımından iş akdinin haklı veya geçerli nedenle feshine değinerek uygulamada önemli […]

  • Bu yazı İnsan Kaynakları çalışanlarına verilen İş Sözleşmeleri konulu  seminerinin son bölümünün kısaltılmış halidir. İK çalışanları olarak görev tanımınızı netleştirin. Şirketlerde Hukuk Birimi ile  İnsan Kaynakları Birimi arasında görev tanımları net olmazsa çeşitli sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu da şirketin davaları kaybına yol açabilmektedir. İşçi özlük dosyalarının düzenli ve eksiksiz tutulması, delil toplama safhasında çok önem arz […]

1 4 5 6