Ozcan Hukuk Bürosu

ozcanhukuk.com

Phone

+90 216 532 00 25

  • GİRİŞ A. İLGİLİ MEVZUAT 1. 1219 SAYILI TABABET VE ŞUABATI SAN?ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 2. 3224 SAYILI TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU 3. 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 4. TIBBİ DEONTOLOJİ NİZAMNAMESİ 5. AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 6. TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARININ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 7. HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARI B. TEMEL KAVRAMLAR 1. NORMLAR […]

  • Yargıtay, `rüşvet` konusunda emsal bir karara imza attı. Yeni Türk Ceza Kanunu`na göre rüşvet alma suçunun değiştiğine dikkat çeken Yargıtay, hastanede ameliyatları yapmak için hastalardan para alan doktorun `rüşvet` suçundan değil, `görevi kötüye kullanmak` suçundan yargılanması gerektiğine karar verdi. Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi`nin verdiği kararı bozan Yargıtay 5. Ceza Diresi, devlet memurlarının `yapması gereken bir […]

  • Av. Seçil TİRYAKİ- ÖZCAN HUKUK BÜROSU Hukukumuzda iki çeşit mirasın reddi prosedürü vardır. Bunların en bilineni ve uygulamada sıkça rastlanılanı ?mirasın gerçek reddi? müessesesidir. Mirasın reddi denildiği zaman anlaşılan ret yöntemi budur. Diğer ret türü ise uygulamada pek rastlanılmayan bu yüzden vatandaşların pek bilgisinin olmadığı ?mirasın hükmi reddi? yani ?terekenin borca batıklığının ileri sürülmesi?dir. Öncelikle […]

  • Ayşegül Erkayıran Kadınlara yönelik şiddet; fiziksel, cinsel, psikolojik, acı veya ıstırap veren veya verebilecek olan; cinsiyete dayalı bir eylem veyahut bu tür eylemlerle kişiyi tehdit etme, zorlama, keyfi iradeyle özgürlükten ve ekonomik ihtiyaçlardan yoksun bırakmadır. Görülme açısından şiddet örneklerini; ekonomik, psikolojik, cinsel, fiziksel, sözel ve sosyal olarak gruplandırabiliriz. Uygulamada sosyal şiddet örneklerine fazlaca rastlanmasına rağmen; […]

  • Uluslararası fikir hakları sözleşmeleri doğrultusunda, ülkelerin kendi fikir hakları kanunlarında ?eser?in bir tanımını yaptığı görülmektedir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu?ndaki (FSEK) tanımdan önce, diğer ülke kanunlarındaki ?eser? tanımlarına bir göz atalım: §  ?İfade biçimi ya da yöntemi ne olursa olsun, edebiyat, müzik, grafik sanatlar, mimarlık, tiyatro ve sinema alanında yaratıcı nitelik taşıyan düşünce ürünleri. [İtalyan […]

  • Yaz mevsimin gelmesiyle beraber birçok kuruluşta yıllık ücretli izin kaosu başlar. Bu karmaşanın, işçi ve işveren açısından farklı tezahürleri vardır. İşveren, hangi işçisini, ne kadar süreyle, ne zaman izne çıkaracağını düşünürken, işçi bir an önce yıllık izne çıkarak, yıl boyunca yaşadığı stresten ve yorgunluktan arınmak gayesindedir. Peki, bu kaostan kurtulmak gerçekten zor mudur? Aşağıda yer […]

  • İZİNSİZ ve MAZERETSİZ BİR GÜN İŞE GELMEMENİN HAFTA SONU TATİLİ ve ÜCRETİNE ETKİSİ Av. Zekeriya Yılmaz- ÖZCAN HUKUK BÜROSU Anayasa?nın 50/III-IV maddesindeki ?Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir? hükmü gereği, çalışanların hafta tatillerine ilişkin düzenleme 4857 sayılı İş Kanunu?nun 46. maddesinde yapılmıştır: Madde 46 – Bu […]

  • Aşağıda yeni kanun metninin bulacaksınız ancak biz kısaca şunu söyleyelim. Yeni Kanun af getirmiyor, borçlulara kısa bir soluklanma süresi tanıyor, verilen sürede ödeme yapılmaz ise ceza kaldığı yerden devam ediyor. Sonuç olarak borçlular sevinmesin alacaklılar üzülmesin, kanunda her iki taraf arasında denge gözetilmeye çalışılmış. ÇEK KANUNU Kanun No. 5941 Kabul Tarihi: 14/12/2009 Amaç ve kapsam […]

  • Ücret pusulası verilmesi 4857 Sayılı Kanunun 37. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre işçiye işçiye ücret hesabını gösteren imzalı bir pusula verilmesi, emredici bir hüküm olup zorunlu ve kamu düzenindendir. Madde 37 – İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır. Bu pusulada ödemenin günü […]

  •   Kanun No. 5838 Kabul Tarihi: 18/2/2009 MADDE 18 ? 19/3/1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. ?GEÇİCİ MADDE 2 ? 31/12/2009 tarihine kadar, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.?