Ozcan Hukuk Bürosu

ozcanhukuk.com

Phone

+90 216 532 00 25

  • KİŞİSEL VERİ KAVRAMI Kişisel veri, genel olarak belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek veya tüzel kişilere ilişkin bilgilerin tamamı olarak nitelendirilmiştir. Gerçek kişi ?Özellikle bir kimlik numarası referans alınarak doğrudan ya da dolaylı olarak belirlenebilen ya da fiziksel, psikolojik, akli, ekonomik,  kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir veya birden çok faktörle tanımlanabilen kişidir.?(1) TARİHİ GELİŞİMİ Tarihi […]

  • Var olan bir hukuki ilişkinin (Sözleşme) ortadan kaldırılması anlamına gelen ikâle; taraflar arasında yapılmış olan bir sözleşmenin karşılıklı anlaşarak ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. İşçi ile işveren arasında kurulmuş olan hizmet sözleşmesini taraflar aynı şekilde anlaşarak sona erdirilebilir. Bu durumda işçi istifa ederek işten ayrılmamış, işveren de çalışanın iş akdini tek taraflı feshetmemiş olacağı için istifa […]

  • Avukatlık yaşamım boyunca müvekkilim işverenlere anlatmakta en güçlük çektiğim konuların başında iş davaları geldi ve iş davaları işverenler tarafından kaybedilirken kendilerine bunun gerekçelerini açıklamakta güçlük çekmem beni bu yazıyı yazmaya sevk etti. Sizlerinde mutlaka çok tanıdık gelen bu konulara ekleyecekleri vardır. Bir işveren aşağıdaki gerekçelerle iş davalarını kaybeder: ÜCRET İLE İLGİLİ OLAN KONULAR Çalışanınızın gerçek […]

  • ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 23/10/2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlandı. ANCAK KANUN 1/5/2015 tarihinde yürürlüğe girecek. Kanunla birlikte yeni olarak şu düzenlemeler geldi: 1- Kanun ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları düzenliyor. 2- Kanunda elektronik ticaret […]

  • MOBBİNG KAVRAMI HAKKINDA Tanım: Latince kökenli bir sözcük olan ?mobbing?; psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamlarına gelir. İlk olarak bu terim 1960?larda, Biyoloji uzmanı Kondrad Lorenz?in hayvanlar üzerindeki gözlemleri sonucu kullandığı söylenmektedir. İş hayatında ise mobbing kavramı ilk olarak 1980?lerde Heinz Leymann tarafından kullanılmış ve mobbing ?bir veya birkaç kişi […]

  •   Adli Belge İncelemesi; anlaşmazlık yaratan ve delil niteliği olan her türlü şüpheli doküman incelemesi Adli belge incelemesinde bazı prensipler kural haline gelmiştir. Örneğin varsa veya temin edilebiliyorsa inceleme konusu belgelerin asıllarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Fotokopi veya suret belgelerde hız, işleklik derecesi ve bası derecesi (fulaj) gibi bazı önemli tanı unsurları değerlendirilemeyecektir. BELGE İNCELEMEDE ÖNEMLİ NOKTALAR: […]

  • 1. Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Kanundaki istisnai hükümler saklıdır. KRAL YÖNETİM KURULUDUR. 2. Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Esas sözleşmede, başkanın ve başkan vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul tarafından seçilmesi öngörülebilir. 3. Yönetim […]

  • SAĞLIK TURİZMİ Dünyada hızla gelişen bir hizmet sektörü endüstrisi haline gelen sağlık turizmi, on senelik bir gecikme ile de olsa artık Türkiye?de de farkındalık sürecini tamamlamış olup; hükümet, sağlık sunucuları ve turizm şirketleri başta olmak üzere tüm ilgiler tarafından kabul edilmiştir. Yaklaşık %30 büyüme hızı ve 7 milyon kişi ile 100 milyar dolara ulaşan küresel sağlık turizmi pazarından, Hindistan […]

  • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile Tarife ve Talimatında Yapılan Değişiklikler; ?30 Temmuz 2011? tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazete?de yayımlandı.(Resmi Gazete: 19 Temmuz 2011 SALI-Sayı: 27999) Yapılan son değişiklik çerçevesinde, konuya ilişkin muhtemel soru ve cevaplar aşağıda sunulmuştur: 1. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası nedir, kimler yaptırmak zorundadır? 1219 sayılı […]

  • 6098 Sayılı (Yeni) Türk Borçlar Kanunu?nun yürürlük zamanı geldi çattı. (Madde 648-Bu Kanun 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girer) Değişen Borçlar Kanunu ile birlikte hukuk sistemimize yeni bir çok müessese girdiği gibi, bilinen hukuki kavramlarda da değişikler oldu. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz İş Hukuku?ndaki İbra(name) kavramıdır. Şirket çalışanlarına işten ayrılmaları esnasında ibraname imzalatan İnsan […]

1 2 3 4 6