ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
23/10/2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlandı.

ANCAK KANUN 1/5/2015 tarihinde yürürlüğe girecek.
Kanunla birlikte yeni olarak şu düzenlemeler geldi:
1- Kanun ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları düzenliyor.
2- Kanunda elektronik ticaret tarafların fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle mail üzerinden, sesli kayıt sistemleri, kısa mesaj ve görüntü kaydı yoluyla kurulan sözleşmeler de kanun kapsamına giriyor.
3- Kanunda tarafların tüketici olup olmamalarına göre bir ayırıma gidilmiş; taraflardan biri tüketici ise elektronik sözleşme kurulmadan önce şu unsurların tüketiciye bildirilmesi zorunlu kılmıştır:
a) Alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak tanıtıcı bilgilerini,
b) Sözleşmenin kurulabilmesi için izlenecek teknik adımlara ilişkin bilgileri,
c) Sözleşme metninin sözleşmenin kurulmasından sonra, hizmet sağlayıcı tarafından saklanıp saklanmayacağı ile bu sözleşmeye alıcının daha sonra erişiminin mümkün olup olmayacağı ve bu erişimin ne kadar süreyle sağlanacağına ilişkin bilgileri,
ç) Veri girişindeki hataların açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesine ve düzeltilmesine ilişkin teknik araçlara ilişkin bilgileri,
d) Uygulanan gizlilik kuralları ve varsa alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgileri sunar.
Hizmet sağlayıcı, varsa mensubu olduğu meslek odası ile meslekle ilgili davranış kurallarını ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğini belirtir.
Tarafların tüketici olmaması halinde (her iki taraf da tacirse) sözleşmeyle yukarıda sayılanların aksini kararlaştırmaları mümkündür. Tarafın tüketici olup olmamasına bakılmaksızın, her halükarda hizmet sağlayıcı sözleşme hükümlerinin ve genel işlem şartlarının alıcı tarafından saklanmasına imkan sağlamak zorundadır.
? Ancak yukarıda sayılan hükümler münhasıran elektronik posta yoluyla veya benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelere uygulanmayacak.
Ticari Elektronik İleti Gönderme Şartı İle İlgili Düzenlemeler ise şu şekilde:
Ticari elektronik iletiler,(SMS, Mail, vb) alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilecek olup bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilecek fakat kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacaktır. Fakat esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilecektir. Ticari elektronik iletinin içeriği, alıcıdan alınan onaya uygun olmalıdır. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilecekleri gibi hizmet sağlayıcı ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamakla ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmakla yükümlü olacak ve talebin ulaşmasını müteakip hizmet sağlayıcı üç iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durdurur.
Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı; bu kanun çerçevesinde; yapmış olduğu işlemler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumlu olup ve kişisel verileri, ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemeyecek, başka amaçla kullanamayacaktır.
? Bu kanunla getirilen yasaklara aykırı davranışlarda bulunanlara 1.000 TL İle 50.000 TL arası ceza öngörülmektedir.
İşletmeciler tarafından, sundukları hizmetlere ilişkin olarak; abone ve kullanıcılarla, önceden izinleri alınmaksızın; otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması suretiyle pazarlama veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla haberleşme yapılamaz hükmü getiriliyor. Ayrıca bu kanunla abone ve kullanıcılara, bu tür haberleşme yapılmasını reddetme ve verdikleri izni geri alma hakkı kolay ve ücretsiz bir şekilde sağlanması hakkı da verilmiştir.