Ozcan Hukuk Bürosu

ozcanhukuk.com

Phone

+90 216 532 00 25

  • Mesafeli sözleşmeler; yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmelerdir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (4077 s.TKHK)?da tüketici; ?bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek  […]

  • SÖZLEŞMELER HUKUKU EĞİTİMİ EĞİTİMİN AMACI : Kişisel veya mesleki hayatımızda avukat, şirket sahibi ya da yöneticisi olarak protokol, akit, mukavele, kontrat, anlaşma, sözleşme gibi başlıklara sahip metinlerle sık sık karşılaşır,  bunları hazırlar, inceler, kabul eder veya imzalarız. Bu eğitimde sözleşme hazırlarken veya önümüze gelmiş bir sözleşmeyi incelerken dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılmaktadır. Kuruluşların faaliyetlerini hukuken sağlıklı […]

  • Mesafeli sözleşmeler; yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak vetüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmelerdir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (4077 s.TKHK)?da tüketici; ?bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek  ya da tüzel kişi? olarak tarif […]

  • Başbakanlık, kamuoyunda sıkça tartışılan Mobbing konusunda bir Genelge yayınladı. ?İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi? konulu Genelge, 19 Mart 2011 tarih ve 27879 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu Genelge oldukça geniş kapsamlı ve hem kamu kurum ve kuruluşlarında hem de özel sektör işyerlerinde gerçekleşen psikolojik tacizin engellenmesini hedefliyor. Aslında konu Kanunun çeşitli maddelerinde […]

  • Türk Ticaret Kanununun Çekle ilgili hükümlerinden biri olan 707. maddesi ?Vade? başlığını taşımaktadır. Bu maddeye göre; ?Çek, görüldüğünde ödenir. Buna aykırı her hangi bir kayıt yazılmamış hükmündedir. Keşide günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan bir çek ibraz günü ödenir? Yani Ticaret Kanunu hükümlerine göre çekin üzerinde yer alan keşide gününden önce bankaya ödeme […]

  • GİRİŞ A. İLGİLİ MEVZUAT 1. 1219 SAYILI TABABET VE ŞUABATI SAN?ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 2. 3224 SAYILI TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU 3. 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 4. TIBBİ DEONTOLOJİ NİZAMNAMESİ 5. AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 6. TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARININ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 7. HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARI B. TEMEL KAVRAMLAR 1. NORMLAR […]

  • Yargıtay, `rüşvet` konusunda emsal bir karara imza attı. Yeni Türk Ceza Kanunu`na göre rüşvet alma suçunun değiştiğine dikkat çeken Yargıtay, hastanede ameliyatları yapmak için hastalardan para alan doktorun `rüşvet` suçundan değil, `görevi kötüye kullanmak` suçundan yargılanması gerektiğine karar verdi. Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi`nin verdiği kararı bozan Yargıtay 5. Ceza Diresi, devlet memurlarının `yapması gereken bir […]

  • Av. Seçil TİRYAKİ- ÖZCAN HUKUK BÜROSU Hukukumuzda iki çeşit mirasın reddi prosedürü vardır. Bunların en bilineni ve uygulamada sıkça rastlanılanı ?mirasın gerçek reddi? müessesesidir. Mirasın reddi denildiği zaman anlaşılan ret yöntemi budur. Diğer ret türü ise uygulamada pek rastlanılmayan bu yüzden vatandaşların pek bilgisinin olmadığı ?mirasın hükmi reddi? yani ?terekenin borca batıklığının ileri sürülmesi?dir. Öncelikle […]

  • Ayşegül Erkayıran Kadınlara yönelik şiddet; fiziksel, cinsel, psikolojik, acı veya ıstırap veren veya verebilecek olan; cinsiyete dayalı bir eylem veyahut bu tür eylemlerle kişiyi tehdit etme, zorlama, keyfi iradeyle özgürlükten ve ekonomik ihtiyaçlardan yoksun bırakmadır. Görülme açısından şiddet örneklerini; ekonomik, psikolojik, cinsel, fiziksel, sözel ve sosyal olarak gruplandırabiliriz. Uygulamada sosyal şiddet örneklerine fazlaca rastlanmasına rağmen; […]

  • Uluslararası fikir hakları sözleşmeleri doğrultusunda, ülkelerin kendi fikir hakları kanunlarında ?eser?in bir tanımını yaptığı görülmektedir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu?ndaki (FSEK) tanımdan önce, diğer ülke kanunlarındaki ?eser? tanımlarına bir göz atalım: §  ?İfade biçimi ya da yöntemi ne olursa olsun, edebiyat, müzik, grafik sanatlar, mimarlık, tiyatro ve sinema alanında yaratıcı nitelik taşıyan düşünce ürünleri. [İtalyan […]