1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak olan 6102 Türk Ticaret Kanunu 1535 madde olması nedeniyle ilgililerinin bile gözünü korkutan bir hacme sahip. Şirketlere yönelik yapmış olduğumuz Yeni Türk Ticaret Kanunu Eğitimlerinde özellikle yöneticilerin en kısa sürede kanunu anlama istekleri karşısında maalesef çoğu zaman yetersiz kalıyoruz. Kanunla birlikte gelen o kadar çok yenilik var ki bunları tek başına anlatmak daha önceki Türk Ticaret Kanunu uygulmasını bilmeyenler için bir anlam ifade etmeyebiliyor.

O nedenle bizde saatlerce bu eğitimleri dinlemek istemeyen yöneticiler  için maddeler halinde 6102 Sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu anlaşılır kılmak amacıyla bu yazıyı kaleme aldık. Bu yazı içeriği hukukçular ve mali müşavirler için özet gelebilir uyarısını baştan yapalım.

  1. Yeni Türk Ticaret Kanunu ciddi bir ihtiyaç nedeni ile ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç yaklaşık 55 yıldır yürülükte olan eski kanunun artık dünyada ve ülkemizde değişen ekonomik ve hukuki ihtiyaçlara cevap vermemesidir. Eski kanunun yürürlüğe girdiği 1957 yılından bu yana AB kurulmuş, genişlemiş ve kendi ekonomik kurallarını üye ülkelere uygulattırmıştır. Türkiye ciddi ekonomik bağlarının olduğu Ab ve dünya ülkelerinin mevzuatına uygun olmayan daha eski tarihli bir kanunla idare edemez hale gelmiştir. Bunun yanında Rekabet, Tüketici Hakları, Elektronik Ticari İşlemler, Sigortacılık, Şirketler topluluğu konularında ortaya çıkan yenilikler karşısında eski kanun yetersiz kalmış, doğan boşluklar parça parça çıkarılan kanunlarla giderilmeye çalışılmıştır.
  2. Yeni Kanunu kokuduğunuzda zihinizde kalacak ilk intiba; kanunun bir denetim imparatorluğu oluşturmaya çalıştığı olacaktır. Kanunla sermaye şirketlerinin hemen her işlemi artık denetimden geçecektir. Üstelik bu denetim şirket içi denetim olmayacaktır. Getirilen denetim yöntemleri Uluslararası standartlara uygun olacak ve denetleyenler de denetleneceği için muvazaalı işlem imkanı kalmayacaktır. Yöneticlerin denetim konusundaki ağır sorumlulukları kanunda cezalarıyla birlikte detaylı olarak düzenlenmiş olup, eski anlamda şirket yöneticiliği artık ortadan kalkacaktır. Yöneticiler tarafından kanundaki  hukuki ve cezai sorumluluklar dikkatlice incelenmelidir.
  3. Devam edecek???