Türk Ticaret Kanununun Çekle ilgili hükümlerinden biri olan 707. maddesi ?Vade? başlığını taşımaktadır. Bu maddeye göre; ?Çek, görüldüğünde ödenir. Buna aykırı her hangi bir kayıt yazılmamış hükmündedir.
Keşide günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan bir çek ibraz günü ödenir
? Yani Ticaret Kanunu hükümlerine göre çekin üzerinde yer alan keşide gününden önce bankaya ödeme için ibrazı mümkündür, bu durumda bile banka hesapta varsa çek karşılığını ödemek zorundadır.

Oysa 20.12.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5941 Sayılı  Çek Kanununun 8. maddesine göre üzerinde bulunan Keşide (düzenleme) tarihinden önce bankaya ödeme için ibraz edilen çekin karşılığının kısmen veya tamamen ödenmemiş olması durumunda  bu çekle ilgili hukuki takip yapılamaz. İleri düzenleme tarihli çekle ilgili olarak hukuki takip yapılabilmesi için , çekin üzerindeki düzenleme (keşide) tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve karşılıksızdır işlemine tabi tutulması şarttır.