Yargıtay?dan doktora kötü haber

 

Yargıtay, doktor hatası nedeniyle idarenin hastalara ödediği tazminat cezalarının doktordan tahsil edilmesine karar verdi.

Bursa?da yaşayan Ercan Ö. adlı hasta, Bursa Devlet Hastanesi?nde doktor Nedim T. ve Ali Muhsin S. tarafından ameliyat edildi. Ercan Ö. ameliyat sonrası ağrılarının tekrarlaması üzerine Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi?nde ikinci ve üçüncü kez ameliyat edildi.

İlk ameliyatın özensiz yapılması nedeniyle sinir basılarının giderilmesi için ikinci kez, daha sonra ise karın bölgesinde kalan alet parçasının çıkarılması için üçüncü kez ameliyat olduğunu iddia eden Ercan Ö, Sağlık Bakanlığı aleyhine İdare Mahkemesi?nde tazminat davası açtı.

İdare Mahkemesi davayı kabul ederek, Sağlık Bakanlığının Ercan Ö?ye tazminat ödemesine hükmetti.

Hazine, Ercan Ö?ye ödenen tazminatın, ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan tahsili için Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi?nde rücuen tazminat istemiyle dava açtı.

Yerel mahkeme, rücuen tazminat davasını reddetti.

Hazine avukatının kararı temyiz etmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Daire, davalı doktorlarca yapılan ilk ameliyatın özensiz yapıldığı için idarenin tazminat ödemek zorunda kaldığına işaret ederek, yerel mahkemece davalı doktorların sorumlu oldukları gözetilerek, zarar kapsamının belirlenerek, karar verilmesine hükmetti.

Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi?nin ilk kararında direnmesi halinde dava dosyası Yargıtay Hukuk Genel Kurulunda görüşülecek.